Minimum zaangażowania Klienta

Maksimum zaangażowania Biura

TEL:505 621 085

Świadczymy usługi w zakresie księgowości, podatków oraz kadr dla podmiotów o różnym profilu działalności.

Naszymi klientami są zarówno średniej wielkości spółki kapitałowe, spółki osobowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

AB Biuro Rachunkowe Agnieszka Brzezińska